אקופסיכולוגיה היא גישה המשלבת בין פסיכולוגיה ואקולוגיה, הגישה רואה את הטבע והחיבור שלנו איתו כמשפיע על הרווחה האישית והחברתית שלנו. כאשר אנחנו מנותקים מהטבע- הבעיות הסביבתיות עולות וכך הרווחה שלנו יורדת. כאשר יש חיבור ושייכות אל הטבע, אנו שומרים עליו, וכך הרווחה האישית והחברתית עולה.
הגישה באה להרחיב את מושג האדם בסביבתו, הרואה בסביבה הפיזית והאנושית כמשפיעים על הפרט ומרחיבה את התפיסה כי גם הטבע שסביבנו משפיע על איכות החיים והרווחה שלנו.

באורח החיים היום יומי האינטנסיבי שאנו חיים התרגלנו לרעשים, ללוחות זמנים , לאט לאט היכולת שלנו להמשיך להיות בעשייה ובקשב יורדים אנחנו צריכים נקודות יציאה, סדקים בזמן של עצירה, הטבע הוכח כאידיאלי לעצירה ומאפשר שיקום של משאבים קוגניטיביים ורגשיים שנשחקו.
המרכז מציע מספר תכניות, ומפגשים חד פעמיים  במרחבי הטבע ובחדר.