קבוצת עוצמה נשית- נשים פעילות בקהילה


עוצמה נשית- קבוצת נשים.

בכל סיפור קלאסי יש גיבור, היוצא מאזור הנוחות שלו להרפתקה דרכה הוא מגלה עולמות חדשים, מתמודד עם אתגרים, וחוזר שונה להמשך חייו.  גם אנחנו  כחברה במסע משותף בתוך הסיפור התרבותי, מעצבים אותו ביחד ואחראים יחד על המשך הסיפור, התרבות והתפיסות החברתיות.  
בכדי לייצר שינוי צריך להכיר את ההיסטוריה, להיות בהכרה ומודעות להווה – למצב הנוכחי, עם ביקורת, ובתקווה גדולה לעתיד- שאותו יש לנו הכבוד לעצב יחד. 

מתהליך אישי קבוצתי לעשייה קהילתית. מתאים לעבודה קהילתית ולמרכזי עוצמה. 

יצירת קבוצה של נשים עצמאיות שמובילות את חייהן ולוקחות אחריות אישית וסביבתית. חולמות ביחד ולומדות ביחד. יוצאות מתוך גבולות הקבוצה ופועלות  במרחב הקהילתי למען עצמן וסביבתן.

המפגשים מובנים בצורה של מנדלה - מתהליך התפתחות ויצירה אישית , לגיבוש קבוצה, איתור צורך קהילתי דרך יצירה וצילום,  יציאה מגבולות הקבוצה להשפעה על השיח בקהילה בה הן חיות.


מטרה

שינוי הסיפור האישי  של כל אחת  כך שהן רואות את עצמן כגיבורות הסיפור שלהן–הכרת הייחודיות האישית שלהן  והמתנה שיש להן לתת לעולם; העלאת שיח על מקומן של נשים בקהילה וחשיפה והכרות לאקטיביזם חברתי וסביבתי.

גיבוש קבוצה יוזמת ופועלת– יצירת קבוצה של עוצמה נשית כאשר לעוצמת הקבוצה יש הדים והשפעה מחוץ לקבוצה .

קהל יעד: נשים

מספר מפגשים: 20

שלב

פירוט

מידע נוסף

הכרות ראשונית

יצירת חוזה וsetting  

הכרות חוויתית בין חברות הקבוצה.

 


 

הכרות עם שפת האומנות שנובעת מבפנים.

טיול במרחב הנפש המדמיינת וחולמת, באמצעות  מרחב פנוי  ליצירה.

דרך מידע  – פסיכולוגיה יונגיאנית,  ודמיון מודרך.

שיח על תפיסות תרבותיות

חלקים בי שהודחקו

שיח על התרבות שאנו חיים בה והאם גרמה לנו להדחיק חלקים בתוכנו (איזה חלקים התרבות מעודדת  להדחיק- שספגנו לאורך חיינו שעדיף שנעלים/נסתיר.  מי מעצב לנו את התכונות שאנו תופסים כנעלות,ואיזה תכונות ספגנו מהסביבה שעדיף שנעלים)

הצל- הרחבת עצמי : ממה אני נמנעת, איזה חלקים הדחקתי בעצמי והם מנהלים אותי, יצירת קשר איתם.(בהמשך ישיר לשיח על התרבות – כיצד האישי הוא  קולקטיבי)


סיפור האישי

התבוננות על הסיפור האישי ממבט של גיבורה.  (מפגש סביב למדורה)

הסיפור האישי כאשר הדגש הוא על כיצד הדברים שעברו בחיים בייחוד הקשים עיצבו את דמותן  וגילו להן את העוצמות שבתוכן.- עבודה יותר אישית

מבנה חברתי

כוחות שונים הקיימים בחברה – אתגרים בדרך לשינוי .

הסבר על מבנה חברתי

על פעילים אקטיביסטים חברתיים.

מפגש עם פעילות חברתיות

ושיח על הסיפור חיים שלהן ואיך זה עבורן להיות פעילות. /הרצאה על פעילות /צפייה בסרטברור צורך קהילתי משותף לכולן

באמצעים אומנותיים .

מה קיים כרגע ודמיון לעתיד. (ביקורת על ההווה ודמיון עתיד מיטיב)

יציאה מגדרות הקבוצה:

כיצד אנחנו כקבוצה יכולות להשפיע על המציאות החברתית ועל השיח הקיים- מהי האמירה שלנו?


התמקדות בפרויקט ותחילת עבודה בקהילה

בניית פרויקט – לפי הצורך שעלה ושילוב נשים נוספות

הזמנה של נשים נוספות מהעיר לשיח על הצורך שמתעורר בהן.